Lagnamnsbild

Om Nyckeln

Nyckeln är personalklubben i Motala kommun. En intresseförening som vill ge dig som medlem och anställd i Motala kommun ett mervärde och inspirera till en rikare fritid. Nyckeln består av en styrelse, en friskvård- och evenemangssektion samt en konst- och kultursektion. Och drygt 2 000 medlemmar! Vi utvecklas ständigt och så sent som 2013 vann Nyckeln pris som Årets fritidsförening. Bäst i Sverige alltså!

Styrelsen

I styrelsen tas de övergripande besluten kring Nyckelns verksamhet och stadgar. En gång om året, i början av året, hålls ett årsmöte där du som medlem är varmt välkommen att delta och göra din röst hörd. I samband med årsmötet bjuds alla medlemmar in för att delta i festligheterna runtomkring. Styrelsen organiserar även kommunens Femkamp som pågår under hela året och avslutas i slutet av året med att vandringspokalen tilldelas det vinnande laget.

Styrelsen består av:

[qode_elements_holder number_of_columns=”three_columns”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Anette Sundqvist

Ordförande

Katarina Modahl

Ledamot
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Pia Widegren

Ledamot

Anna Wadsby

Kassör
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Inger Storm

Ledamot

Suvi Sivula

Ledamot
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Friskvård- och evenemangssektionen

Friskvård- och evenemangssektionen fixar aktiviteter och anordnar kurser med inriktning på friskvård. Från pulshöjande aktiviteter till upplevelser och resor som erbjuds till subventionerat pris. Sektionen anordnar även medlemsfester och andra evenemang av olika slag.

Friskvård- och evenemangssektionens styrelse består av:

[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Katarina Modahl

Ordförande, Ledamot
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Anna Törnström

Ledamot
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Konst- och kultursektionen

Konst- och kultursektionen stöder det lokala kulturlivet inom bland annat teater, musik, film och andra kulturella aktiviteter genom att erbjuda subventionerade priser till medlemmarna. Sektionen har en särskild konstklubb som bland annat lottar ut konstverk bland medlemmarna.

Konst- och evenemangssektionens styrelse består av:

[qode_elements_holder number_of_columns=”three_columns”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Pia Widegren

Ordförande
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Roland Mowitz

Ledamot
[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Anna Wadsby

Ledamot
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Relaterade dokument

[qode_elements_holder number_of_columns=”three_columns”][qode_elements_holder_item vertical_alignment=”top” horizontal_alignment=”left” advanced_animations=”no”]

Nyckelns stadgar

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item vertical_alignment=”top” horizontal_alignment=”left” advanced_animations=”no”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item vertical_alignment=”top” horizontal_alignment=”left” advanced_animations=”no”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]