Fiskebild

Om femkampen

Femkampen är ett årligt återkommande arrangemang med lekfulla grenar där arbetsgänget svetsas samman och där man får möjlighet att möta andra kommunanställda och ha roligt tillsammans.

Grenarna är valda så att alla kan vara med. Till varje gren behövs tre till fem deltagare. Laget kan representeras av olika deltagare i de olika grenarna förutsatt att man är anställd i Motala kommun.

Nyckeln står för kostnaderna och arrangemang av grenarna.

Inför varje gren kommer en separat inbjudan med mer detaljer som skickas ut till lagledaren. Räkna med att samtliga grenar startar runt kl.17:00. Resultaten redovisas här och på Nyckelns Facebooksida.

Femkampen Resultat

Resultat Femkampen 2016

Resultat Femkampen 2015

Resultat Femkampen 2014