+

Filmstudion

 

 Är du medlem i Motala kommunanställdas personalklubbs

Konst- och kultursektion får du 90:- rabatt på medlemsavgiften i Motala filmstudio.

Medlemskortet för våren 2018 kostar annars 280:- som medlem betalar du endast 190:-.

Medlemsavgiften berättigar till inträde på samtliga åtta filmer som visas under våren.

Filmerna visas på torsdagar kl. 18.30 på Motala Convention Centre.

Fullständigt program hittar du på motalafilmstudio.se

MEDLEMSKORT—HUR SKAFFAR JAG DET?

Medlemskort löses enbart genom att sätta in pengar på Filmstudions bankgiro (344-4544).

Det går alltså inte att betala när filmen börjar och det går inte heller att lösa medlemskort

på biblioteket längre. Det är då viktigt att namn och adress framgår samt att pengarna är på

Filmstudions konto senast tisdag innan första filmvisningen. Ditt medlemskort i

erhåller du på plats vid första visningen, då du också visar upp ditt medlemskort i personalklubben.